1
Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Vragenservice Fiscaal Optimaal Ondernemen

Speciaal voor gebruikers van de portal Fiscaal Optimaal Ondernemen met een jaarabonnement bestaat er de mogelijkheid Fiscale vragen te stellen aan onze fiscalisten.

U kunt uw fiscale vraag digitaal stellen waarna deze zo mogelijk binnen twee dagen telefonisch of schriftelijk wordt beantwoord.

Deze Fiscale Vragenservice is uitsluitend bedoeld voor direct te beantwoorden fiscale vragen die betrekking hebben op uw eigen bedrijf.
Vereist de beantwoording van uw fiscale vraag of het te geven fiscale advies echter relatief veel tijd, dan betaalt u advieskosten op uurbasis. Dit krijgt u altijd van te voren te horen, zodat u altijd weet waar u aan toe bent. 

Terug naar de vorige Pagina


Onlangs gestelde vragen aan onze Fiscale Vragenservice

VRAAG (Pensioen)
Mijn vraag betreft pensioenreservering bij het werken vanuit een zelfstandige situatie (in dienst van een door mij opgerichte stichting)
Ik word nu ook aangeslagen voor Vpb. In hoeverre kan de stichting voor mij pensioenmaatregelen nemen die lijken op die van een DGA en daarmee mijn Vpb omlaag brengen?

Antwoord
Bij pensioen in eigen beheer geldt als absolute voorwaarde dat de werknemer minimaal 10% van de aandelen in de werkgever houdt. Omdat een stichting geen in aandelen verdeeld kapitaal heeft, kan aan deze voorwaarde niet worden voldaan en is pensioen in eigen beheer niet mogelijk.

Als alternatief geldt het verzekeren van het pensioen bij een professionele verzekeraar. Dit heeft ten opzichte van eigen beheer natuurlijk als nadeel dat de pensioenpremies echt betaald moeten worden. Afhankelijk van de aard en omvang van de activiteiten van de stichting, kan het werken met een Management-B.V. nog soelaas bieden. Hierbij zal de (administratieve) lastenverzwaring wel vooraf dienen te worden afgewogen tegen het uiteindelijke voordeel van deze constructie.


VRAAG (BTW)
Een klant van ons heeft een grote factuur niet betaald terwijl ons bedrijf de BTW al aan de Belastingdienst heeft afgedragen. Hoe kunnen wij het best de BTW terugvragen?

Antwoord
De BTW die u aan uw afnemers in rekening brengt, moet u aan de Belastingdienst voldoen. Als uw afnemer de factuur niet betaalt, kunt u middels een brief deze BTW terugvragen van de Belastingdienst. Voorwaarde is wel dat u aannemelijk kunt maken dat de afnemer niet heeft betaald en ook niet zal betalen. Er hoeft geen sprake te zijn van een faillissement. Als uw vordering oninbaar is, dient u uw teruggaveverzoek binnen een maand, na het moment waarop vaststaat dat uw afnemer u het verschuldigde bedrag niet meer zal betalen, in te dienen. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij het belastingkantoor waar u onder valt.

Terug naar de vorige Pagina


VRAAG (Fiscale gevolgen Vergoeding)
Ons bedrijf heeft drie werknemers in dienst die vanwege hun werk niet in hun eigen woonplaats zijn gevestigd. Kunnen wij hen een vergoeding geven voor huisvesting buiten de eigenlijke woonplaats? Wat heeft dit voor fiscale gevolgen?

Antwoord
Vergoeding van huisvestingskosten of verstrekking van huisvesting buiten de woonplaats is maximaal twee jaar onbelast. Na deze periode is de vergoeding belast. Sinds 1 maart 2009 mag u de belasting over dit loon voor uw rekening nemen door eindheffing toe te passen. Wel moet de dubbele huisvesting zijn veroorzaakt door de aard van het werk en dus niet om persoonlijke redenen.

Over bepaalde vormen van loon mag de loonbelasting/premie volksverzekeringen worden geheven in de vorm van een eindheffing. Dit geldt bijvoorbeeld voor het loon dat wordt verstrekt in de vorm van maaltijden in bedrijfskantines. Deze eindheffing wordt niet ingehouden op het loon van de werknemer, maar komt voor uw rekening. Het loon waarop eindheffing is toegepast, hoort hierdoor niet (meer) tot het loon van uw werknemer en hoort dus ook niet tot zijn verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting. De loonbelasting/premie volksverzekeringen die u als eindheffing heeft afgedragen, kan uw werknemer dus niet verrekenen met de inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen. Over loon waarop eindheffing is toegepast, hoeft u geen premies werknemersverzekeringen te betalen. Hierover is ook geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd.

Let op: Per 1 maart 2009 mag uw bedrijf de belasting over de vergoeding van huisvestingskosten of de verstrekking van huisvesting voor uw rekening nemen door eindheffing toe te passen.

Terug naar de vorige Pagina

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
een speech houden als leidinggevende: hoe doet u dat?
beurstips voor beursbezoekers
bedrijfsposter: een poster maken voor uw bedrijf?
hoe maakt u een brochure? stappenplan brochure maken
flyer nodig? stappenplan voor het maken van een flyer
themabrief financiŽle software voor het mkb - juli 2010
checklist maken of laten maken brochure
drukwerkbegeleiding: aandachtspunten bij begeleiden van drukwerk
goed werkoverleg: adviezen en tips voor een goed werkoverleg
intranet in uw bedrijf? veel inspanningen nodig voor eigen intranet

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciŽle Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...