1
Laatste Artikelen
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Vragenservice HRM-Tools voor Leidinggevenden

Speciaal voor gebruikers van HRM-Tools voor Leidinggevenden is er de mogelijkheid gebruik te maken van een gratis vragenservice voor vragen van leidinggevenden op het gebied van het arbeidsrecht. U kunt uw juridische vraag via een digitaal vragenformulier stellen waarna deze zo mogelijk binnen twee dagen door een arbeidsjurist wordt beantwoord.

(*) Deze vragenservice is bedoeld voor direct te beantwoorden arbeidsrechtelijke vragen.

Terug naar HRM-Tools voor Leidinggevenden

Voorbeelden binnengekomen ondernemersvragen

Vraag (Ziekteverzuim)
Mijn werknemer heeft zich ziek gemeld vanwege een conflict op het werk. Wat moet ik als leidinggevende doen?


Antwoord

Een conflict op of buiten de werkvloer mag volgens de Wet poortwachter geen reden zijn voor ziekteverzuim. Ook stress vanwege een conflict mag niet leiden tot verzuim. Dat betekent voor u als leidigevende dat u ervoor moet zorgen dat dit conflict moet worden opgelost ‘buiten het ziektekanaal om’. Een ziekmelding is bij een conflict nooit een oplossing. Gaat de afwezigheid van uw 'werknemer met een conflict' lang duren dan moet de arbodienst uw werknemer vragen of er een conflict meespeelt. En uw werknemer moet de oorzaak van de afwezigheid aangeven in zijn of haar re-integratieverslag.


Vraag (Pauze)
Mijn werknemer zegt dat hij recht heeft op een dagelijkse pauze van een uur en wil die ook doorbetaald hebben. Moet ik dat toestaan? 


Antwoord
Het recht op pauze hangt af van hoelang uw werknemer dagelijks werkt. In uw cao of in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer kunnen afspraken staan over het wel of niet doorbetalen van pauze.

Uw werknemer heeft recht op de volgende pauzes: Werkt uw werknemer langer dan 5,5 uur per dag, dan heeft uw werknemer recht op minimaal 30 minuten pauze. Uw werknemer mag dit splitsen in 2 keer 15 minuten. Als uw werknemer langer dan 10 uur werkt, dan is de pauze minstens 45 minuten. Dit mag uw werknemer splitsen in 3 keer 15 minuten. In een cao kan zijn afgesproken dat uw werknemer slechts een kwartier pauze per dag krijgt, hoe lang de dienst van uw werknemer ook is. 
 

 

Vraag (Overwerk plicht)
Het komt voor dat ik mijn werknemer moet verplichten om over te werken omdat het soms erg druk is in mijn bedrijf. Mag mijn werknemer overwerk weigeren of niet?


Soms kan het voorkomen dat uw werknemer moet overwerken. Bijvoorbeeld als het heel druk is, of als er collega’s ziek zijn. U moet als werkgever een goede reden hebben om uw werknemers te vragen over te werken.
 
In de Arbeidstijdenwet (ATW) is niets vastgelegd over overwerken. De Arbeidstijdenwet spreekt alleen over de maximale arbeidstijd per dag.
In de oude Arbeidstijdenwet (tot 1 april 2007) werd nog een onderscheid gemaakt tussen de maximale arbeidstijd inclusief overwerk en de maximale arbeidstijd exclusief overwerk. Dit onderscheid is in de nieuwe ATW vervallen.

Kijk als u wilt nagaan of uw werknemers verplicht zijn om over te werken in uw cao, de arbeidsovereenkomst met uw werknemer en de werktijdregeling via de ondernemingsraad. 

Terug naar HRM-Tools voor Leidinggevenden

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
een speech houden als leidinggevende: hoe doet u dat?
beurstips voor beursbezoekers
bedrijfsposter: een poster maken voor uw bedrijf?
hoe maakt u een brochure? stappenplan brochure maken
flyer nodig? stappenplan voor het maken van een flyer
themabrief financiŽle software voor het mkb - juli 2010
checklist maken of laten maken brochure
drukwerkbegeleiding: aandachtspunten bij begeleiden van drukwerk
goed werkoverleg: adviezen en tips voor een goed werkoverleg
intranet in uw bedrijf? veel inspanningen nodig voor eigen intranet

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciŽle Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...